Mrakodrap na řece v nově navržené Nové Vsi

Ostrava, Česká republika »

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí práce: Ing. arch. Igor H. Krčmář

Vypracoval: Ing. arch. David Juračka

typ: bakalářská práce

rok dokončení: 2018

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • POSTERY
POPIS

Nová Ves je městským obvodem města Ostravy se zajímavou historií. Toto území, byť se nachází v geografickém středu města, není nijak významně řešeno v územním plánu, ani se jím dosud nikdo zvlášť nezabýval. Nyní zde žije přibližně sedm stovek obyvatel V současné době řešená oblast sousedí se čtyřmi většími městskými obvody: Centrum, Poruba, Svinov a Jih. Prochází jím významný dopravní tah, který již v historii významně propojoval Opavu a Těšín tzv. Těšínská stezka. Území je ohraničeno řekou Odrou, u které se do budoucna plánuje úprava na dopravní koridor propojující ČR s Baltským mořem. V území se nachází 1. a 2. ochranné vodárenské pásmo.

Tři přesto jeden objekt (věž). To vyjadřuje anglické sousloví v logu, které po vyslovení „three“ vzniká zároveň zaměnitelné slovo „free“ – volnost. A tak je ve volné krajině navržen výškový objekt (225 m) složený z třech navzájem propojených segmentů v jeden tuhý celek. Vnitřní dispozice následně obsahuje dostatek volného prostoru pro obchody, kavárny s dostatkem vyhlídkových míst a bytové řešení. Tento „mrakodrap“, který by se stal po své realizaci jistě mezi nejvyšší výškové budovy v České republice, je jeho pozice umístěna na vodním toku Odry. Tak je zajištěna neobvyklost řešení s využitím spodních podlaží pro přístaviště rekreačních lodí, které již zmíněnou „volnost“ jen umocňuji.

VIZUALIZACE
VÝKRESY
POSTERY