DŮL MICHAL

Revitalizace části nepoužívaného dolu Michal

Ostrava, Česká republika »

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Vedoucí projektu: Ing. arch. Igor Krčmář

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Juračka

typ: bakalářská práce

rok: 2014

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • POSTER
POPIS

Zadáním bakalářské práce je část budovy Umělecké školy v Dole Michal (bývalá třídírna uhlí), kde dochází ke střetu provozu školní jídelny, zaměstnanců, bufetu muzea. Vedoucí bakalářské práce Ing. arch. Igor Krčmář určil specializaci – architektura s důrazem na řešení předprostoru části objektu.

Z důvodů památkově chráněné budově, byl zvolen citlivý přístup při jakémukoliv zásahu. Byl kladen důraz na zachování stávajícího vzhledu budovy a to i jeho části. I přesto jsem se nechal inspirovat zdejším duchem přestavby podle architekta Františka Fialy a vše přizpůsobil k novým provozům. K velkým možnostem přispěla ocelová skeletová konstrukce, která přinesla širokou variabilnost vnitřního prostorového uspořádání. Místy dokonce tato konstrukce zasahuje velice specificky ocelovými prvky, které přidávají na estetické hodnotě.

Největším zásahem do konstrukce bude přidání ocelové stropní konstrukce v takové výškové úrovni, aby došlo k plynulému napojení k podlaží 1.NP hlavní budovy. Jiným zásahem je citlivé rozšíření části budovy do strany v 1.NP, 2.NP pod vybíhající 3.NP. Právě v těchto místech je navržena totožná konstrukce železobetonových patek se šroubovými spoji na svislou konstrukci, dle charakteru stávajícího stavu. Aby byla dodržena tepelná pohoda ve vytápěných prostorech a přitom nebyl narušen stávající vzhled, musí dojít k zateplení ze strany interiéru. Díky příznivé světlé výšce v 1.NP se tak uvažuje instalace klimatizace, která bude sloužit i pro vytápění tohoto interiéru.

Veliký důraz byl kladen na provozní soubor. Muzejní prostory v části 2.NP a 3.NP, které nebudou uměle klimatizovány ani zatepleny, budou zcela odděleny od provozu jídelny v 1.NP. Samotná jídelna je rozdělena na část zaměstnanců a strávníků s přímým napojením na bufet. Dispoziční uspořádání 1.NP je koncipováno tak, aby se mohla ze školní jídelny proměnit v okamžiku na restauraci pro veřejnost nebo přednáškový sál ve večerních hodinách.

VIZUALIZACE
VÝKRESY
POSTER
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

COOKIES

Základní informace o cookies

NEZBYTNÉ COOKIES

Tyto cookies potřebujeme, abychom vám mohli nabídnout řádně fungující webové stránky a abyste mohli využít služby, které poskytujeme. Budou-li tyto cookies blokovány, nebudete moci užívat naše webové stránky.

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Využití cookies

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy).

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Nevýhody a rizika cookies

Se schopností odlišit uživatele souvisí i nevýhoda používání cookies – do určité míry se ztrácí anonymita. Z těchto důvodů umožňují moderní prohlížeče ukládání cookies vypnout. Uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody.

DRUHY COOKIES

Cookies první strany

Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka.

Cookies třetí strany

Cookies třetích stran jsou cookies, které ukládá jiná stránka než ta, na které se právě nacházíte. Toto řešení používají různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení reklamy.

Save settings