BYTOVÝ DŮM G-HAUS

Návrh stavby (studie) objektu na ul. Kutuzovova 13

Ostrava, Česká republika »


Investor: GAMITEX Reality s.r.o.


typ: architektonická studie

rok zadání: 2021

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • STÁVAJÍCÍ STAV
  • POSTER
POPIS

Návrh stavby obnovuje základní členění původního secesního objektu (i barevně – šedozelená a dva odstíny lomené šedobílé) a doplňuje příčky nadsvětlíků oken v uliční fasádě. Střešní nástavba navazuje na svislé členění střední části objektu mansardovou střechou z lamelových dřevěných nosníků, přisazená nástavba má horní přisvětlení ozubem dvorní pultové střechy. Plechová měděná krytina má osazeny velkoplošné solární panely, jižní i severní prosklený štít je ukončen v ose hřebene zdvojenými komínovými tělesy z tradičních červených klinkerů (tvrdě pálená cihla), ve Vítkovicích obvyklý prvek. Obě navazující střešní terasy mají povrch z šedých betonových dlaždic na distančních podložkách a šikmé zábradlí z tvrzeného skla.

Částečně jsou plochy teras u bytu č. 09 v 5.NP využity pro extenzivní zeleň a pěstování bylin (přímo u kuchyně, kde rovněž ústí vývod spodního odsávání indukční desky). Dvorní francouzská okna a jihovýchodní rohové terasy bytů mají kovová zábradlí s nosnými mřížemi v grafitovém odstínu. Stejně jsou řešeny i dvorní přístavky na kola, stříška nad vstupem a stříška nad parkovacími místy pro auta, která končí až u dvorního vstupu pro imobilní u výtahové šachty.

Variabilní řešení severního bytu (č. 08) ve 4.NP ještě využívá dvou současných světlovodů, komíny u všech bytů jsou protaženy kolem podélné nosné střední zdi. Sociální zařízení jsou prozatím navrhována v 1.-4. podlaží v centru dispozice bytů nad sebou, s podobným půdorysem je vždy vnitřní chodba bytu větrána a přisvětlena přirozeně ze dvorní fasády.

Byty u jižního štítu mají výstup na rohové balkony (současný komín kotelny přesunut k výtahu). Vnější klimatizační jednotky jsou umístěny vně na výtahovém bloku ve dvorním traktu, vnitřní v rámci bočních mřížek vestavěných skříní (zvl. u bytu č. 09 v 5.NP), a obdobným bočním výdechem od stropů sociálních zařízení u bytů 1.-4.NP.

Tato architektonická studie (projekt stavby) studie neřeší detailně stavební úpravy objektu, technologie či vybavení interiéru mobiliářem, který jen prokazuje možné využití dle záměru investora, a lze jej v každém dalším stupni projektování a upřesnění korigovat.

VIZUALIZACE
VÝKRESY
STÁVAJÍCÍ STAV
POSTER