HŘBITOV V CHORYNI

Návrh hřbitovního prostranství

Choryně, Česká republika »

Investor: Česká provincie, Kongregace milosrdných sester sv. kříže

typ: architektonická studie

rok zadání: 2020

  • POPIS
  • VÝKRESY
POPIS

Současný stav hřbitova Česká provincie Kongregace sester Svatého Kříže, patrný z prvního výkresu, představuje 213 hrobů, v severní části kryté v celé ploše kamennými deskami (76). V jižní části je provedena výsadba, na 2/3 plochy štěrkový zásyp u 137 hrobů. Mezi hroby jsou vytvořeny terénní zlomy, které eliminují svah hřbitova. V horní třetině této části hřbitova je u západního oplocení vztyčen kříž. Stavební stav hrobů je patrný z výkresu, některé potřebují obnovu teracového rámu, některé i betonového základu. Stav kovových křížků je různý. Teracová podnož bývá zvláště v horní části (vlivem koroze ukotvení křížku) rozpraskaná, některé jsou nakloněné. Černý kovový křížek s oválným černým plechovým štítkem s bílým popisem. Některé části vyžadují nejen opravu, ale i výměnu.

Navrhovaná nová kompozice hřbitova vychází ze znaku Kongregace sester Svatého Kříže, tj. kříže s hvězdami, ukotvení v kopcích tvoří okolní přírodní krajina. Předpokládá využití současného počtu bílých náhrobních desek tak, aby z nadhledu byla tato kompozice patrná a příčkou tohoto vodorovného kříže ukazovala na osu kříže vztyčeného u západní hrany hřbitova s pozadím z neopadavých dřevin.

Hřbitov Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže bude po opravě hrobových rámů a náhrobků nově osazován. Místo dosavadního osázení jehličnany je v tomto návrhu použito osázení trvalkami až polokeři. Cílem je snížit nároky na odbornou údržbu i na namáhavost údržby.

VÝKRESY