KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER

Rekonstrukce kláštera a revitalizace zahrad

Fulnek, Česká republika »

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Vedoucí projektu: Ing. arch. Igor Krčmář

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Juračka

typ: ateliérová tvorba

rok zadání: 2014

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • POSTERY
POPIS

Řešeným objektem je kapucínský klášter a přilehající zahrada, která je neodmyslitelně součásti tehdejšího klášterního života kapucínského řádu. Po vzoru chudoby a strohosti řádového baroka byl také v roce 1675 položen základní kámen a postaven konvent s kostelem Sv. Josefa. Tento klášter byl přínosem pro místní obyvatele Fulneku, a proto v době Josefovské reformy, jako jediný nebyl zrušen. Svůj provoz si uchoval až do roku 1950, kdy byl státem zrušen. Nyní památkově chráněný objekt patří, včetně kostela Sv. Josefa a klášterní zahrady, Moravskoslezskému kraji.

Jeden z možných návrhů je obnovení funkce, ale pod částečnou klauzurou. Zbytek tak je možné ponechat příchozím návštěvníkům za účelem rekreace, ubytování, nebo také duchovní pomoci. Myšlenkou je především služba církevní instituce nebo řádu okolním lidem, kteří se nacházejí často v nelehkých životních situacích. V prostorách kláštera tak mohou najít slova útěchy, povzbuzení, sdílení, pomoc při řešení starostí, najít nový pohled a získat tak nový smysl života. Návštěvníci, kteří jsou ubytování za určitých podmínek v prostorách kláštera, se mohou sami podílet na pracích řádových zaměstnanců. Nabízí se možnost pěstování bylin na rajském dvoře, nebo klášterní zahradě.

Pro tento návrh byl vytvořen stavební program, který počítá se sedmi pokoji pod klauzurou a osmi pokoji pro návštěvníky ve druhém nadzemním podlaží. Klauzura nad části objektu bude přísně oddělena od ostatního provozu. Proto bude zvlášť vybudována prádelna, WC, koupelna, kotelna, apod. V prvním podlaží se tak nachází denní provoz, kde bude umístěna společná jídelna, kuchyně, administrativa a kaple pod klauzurou. V sklepních prostorech budou umístěny sklady potravin, které budou vypěstovány především z přiléhající klášterní zahrady.

Zvláštní místo má rajský dvůr. Je zde požito nejvíce symboliky. V současné době není stávající studna v těžišti prostoru dvora. A s ohledem na stávající jednotlivé vstupy byla vytvořena trasa vycházející z hlavního vstupu s protnutím stávající studny. V ose studny probíhá kolmo další trasa na druhý vstup do objektu. Tím byl vytvořen v půdoryse výrazný kříž vybíhající na sanktusovou věž kostela Sv. Josefa. Dále je vložen a pootočen o 45° další, méně patrný půdorysný kříž tvořený jiným rastrem nášlapné plochy. Každý z těchto křížů je dotvořen pomyslným hodinovým číselníkem, dosažen díky pěstovaní rozdílných druhu bylin po 30°. Výsledkem je rastr o 15° s viditelnými dvěma kříži, se znovu zastřešenou studnou na pomyslném kompozičním středu a na krajích dvěma stromy, jako symboly stromu života a smrti. Význam je takový, že první kříž představuje čas člověka a druhý čas Boha. Člověk se vzdálil od Boha, ale jen skrze studnu (Ježíše Krista – symbol vody života) může objevit druhý kříž (objevit svého Stvořitele – Boha), který probíhá přes záhony bylin, apod. Celou symboliku nejlépe vysvětluje verš v Nové zákoně.


„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14, 6

VIZUALIZACE
VÝKRESY
POSTERY
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

COOKIES

Základní informace o cookies

NEZBYTNÉ COOKIES

Tyto cookies potřebujeme, abychom vám mohli nabídnout řádně fungující webové stránky a abyste mohli využít služby, které poskytujeme. Budou-li tyto cookies blokovány, nebudete moci užívat naše webové stránky.

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Využití cookies

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy).

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Nevýhody a rizika cookies

Se schopností odlišit uživatele souvisí i nevýhoda používání cookies – do určité míry se ztrácí anonymita. Z těchto důvodů umožňují moderní prohlížeče ukládání cookies vypnout. Uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody.

DRUHY COOKIES

Cookies první strany

Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka.

Cookies třetí strany

Cookies třetích stran jsou cookies, které ukládá jiná stránka než ta, na které se právě nacházíte. Toto řešení používají různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení reklamy.

Save settings