KD NOVÁ VES

Pasport a rekonstrukce kulturního domu v Nové Vsi

Ostrava, Česká republika »

Zadavatel: Městský obvod Nová Ves

Spolupráce: MS-projekce

typ: architektonická studie

rok zadání: 2016

  • POPIS
  • FOTO SOUČASNOST
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
POPIS

Objekt kulturního domu v Ostravě – Nové Vsi čp 174 (dříve Spolkový dům dobročinného spolku „Samaritánská pomoc“ pro zemi Moravskoslezskou v Mor. Ostravě z roku 1938 resp. 1940) byl z původního místa přesunut před budovanou novou komunikací z centra Ostravy do tehdy 100tisícového městského obvodu Poruba v roce 1976. Objekt leží v II. ochranném pásmu vodního zdroje, za ochrannými hrázemi řeky Odry, prošel základní obnovu po půlročním zatopení v rámci povodní v roce 1997, Z hlediska urbanistické a architektonické koncepce byl objekt zásadně narušen v roce 1976, a to lomeným přesunem za ulici Rolnickou, kdy se původní podružný dvorní trakt stal uliční fasádou a nekoordinovanými přístavbami, nefunkčními zbytky konstrukcí (schody, větrací prvky) a úpravou okolí.

Objekt, trvale označen jako č.p. 174, je přesunut na současné místo na počátku ulice Rolnická z předchozího stanoviště na nové základy a železobetonovou konstrukci suterénu. Tímto přesunem se však původní podružný dvorní trakt stal uliční fasádou.

Po povodních v roce 1997 (hladina dosahovala do úrovně napraží vstupních dveří) byla vyměněna okna za plastová, ale bez řešení ostění bez tepelných mostů. Omítky jsou z těchto důvodů nové, ale zvláště v patře dosud pokryty neprodyšným akrylátovým nástřikem s plnivem typu Variopaint či nátěrem zářivými barvami. Podlahy jsou tvořeny převážně různobarevnými a vzorovanými dlaždicemi, v klubovně a v  patře jsou v pokojích rovněž kobercové povlaky. S doplňky tak bylo možno obnovit jen povrch původních teraccových schodů do patra. I strop sálu vydržel se zvýšenou pružností (tehdejší) hmotnost zaměřujícího architekta, jen ne statické posouzení. Záměr tak vycházel z nutnosti objekt přizpůsobit soudobým nárokům, od provozních, parkovacích, energetických po přístupnost imobilním osobám (vnější rampa, vnitřní variabilní rampa/schody na hraně sálu) a četnosti osob bez domova v této lokalitě. Místo pietní obnovy studie předpokládá vybudování důstojného vstupu a oddělení provozu nového proskleného sálu vodní plochou a společenskou terasou mezi betonovými zdi. Popínavá zeleň z této zdi pokračuje na nároží vlastního objektu, kde kompenzuje i prořezané stromy kolem komunikace Rolnická. Samotný objekt je zateplen novými fasádními PUR-panely, které umožní dosušení objektu a otevíratelnými poli zakryly i různé přípojkové o odvětrávací technologie. Barevně je kulturní dům v nové Vsi rozčleněn na jasné bloky, které by ve stínu vysokého násypu komunikace Opavské měly pomoci i při orientaci desetitisíců potencionálních návštěvníků, jezdících každodenně kolem…

FOTO SOUČASNOST
VIZUALIZACE
VÝKRESY