KLIPPELOVA BAŠTA

Obnova Klippelovy bašty na hradě Sovinec

Sovinec, Česká republika »

Zadavatel: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

typ: architektonická studie

rok zadání: 2020

stav: zpracovávání návrhu

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
POPIS

Dokumentace řeší obnovu Klippelovy bašty, včetně barbakánu pod úrovni ponechaného odsazení obvodové hradební zdi, navrhuje zastropení dřevěnou palubou na úrovních patrného postupného rozšiřování kamenné hradby až po otvor ve 2. hradní bráně. Nový můstek však nemá být pro návštěvníky přístupný, a bude sloužit jen pro dočasné odkládání symbolu hradu, sov, mezi letovými ukázkami. Bude proto jen sezónně překryt sítěmi na nosných ocelových lanech.

Hlavní konstrukcí Klippelovy bašty tak bude vnitřní plocha patra dřevěných podlah (šedý dub tl. 45 mm), s odvodněním plastovými trapézovými deskami (mezi) a krytým žlabem (až  pod) nosnými trámy ze sibiřského modřínu. Pod touto konstrukcí zůstanou kryty současné skladovací a provozní plochy.

Pro spojení jednotlivých výškových úrovní jsou navrženy nové masivní dubové schodnicové schody s deskovými stupni na obou koncích bašty. V těžišti dispozice Klippelovy bašty je navrženo střední točité schodiště s dubovými stupni a ocelovým vřetenem, kotvené do kamenných zdí. Z provozních důvodů (propojení mimo provoz bistra, očistění obuvi před vstupem na dřevěné podlahy, …) je v rohu prvního nádvoří doplněno ocelové schodiště s roštovými stupni, které v budoucnu umožní případnou přístavbu výtahu pro imobilní osoby.

Ocelový nosný stěžeň schodišť rovněž ponese ocelová lana (kotvená do kamenné hradby) pro sezónní plachtové zastínění – obnovovaný odkaz na „Klippelův plášť“.

Jako zábradlí se předpokládá, na Sovinci obvyklé, provedení z ocelových prvky v odstínu polomatné šedočerné kovářské barvy. Kromě minimalistických nosných sloupků ve tvaru T bude vodorovné (šikmé) členění z černěných ocelových lan, které omezuje nášlap,  s dřevěným madlem na subtilnějším T profilu.

Tyto základní stavební konstrukce doplní provozní mobiliář a malý stolový výtah z přípravny na úrovni přízemí. Na patře paluby pak jeho oboustranné doplnění keridonem (zamykatelné ocelové skříně s umývátkem) a dřevěnými sudy (pro schování krycích plachet) v místě s nevyhovující podchodnou výškou schodišť.

VIZUALIZACE
VÝKRESY