POLYFUNKČNÍ DŮM KŘIŽOVATKA

Administrativní budova s ubytovacími prostory

Ostrava, Česká republika »

Investor: DEEPLEXUS INVESTMENTS a.s.

Generální projektant: MS-projekce

typ: architektonická studie

rok zadání: 2020

stav: zpracovávání návrhu

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • SKICE
POPIS

Na dlouho opuštěném nároží hlavních městských komunikací v centru města Ostravy – Nádražní x Českobratrská je navržen rozsáhlý polyfunkční objekt, který navazuje na okolní zástavbu, zdůrazněným nárožím a použitím materiálů pokračuje v tradiční koncepci města z 20.století. Pro parkování využívá suterén a dvě dvorní patra (rampa + výtahy). Prosklený obchodní parter navazuje na průchod i uliční linie, v patrech jsou kanceláře a v posledních byty, které mají samostatný v stup z ulice nádrační, pro který je použito i původní číslo popisné i orientační.

V koncepci je použito vegetační atrium přes více pater (Lichthaus) , zelená obytná střecha se společnými i soukromými terasami, částečně přístupnými střešními dveřmi horních bytů, a atria bytů přes střechu na severní dvorní fasádě.

Kromě prosklených ploch a skleněných desek se na střeše využívá i zatravněných a dřevěných modřínových ploch i stěn. Prosklený parter mezi železobetonovým skeletem je doplněn ocelovými konstrukcemi (grafitové provedení) z cihelnými svislými pilíři. Obdobné provedení ke i ve dvorní části a kovové konstrukci autovýtahů.

Pro označení firem bude využito vybraných ploch nad vstupy, bez poutačů na obytných střechách…

VIZUALIZACE
VÝKRESY
SKICE