MODEL NOVÉ RADNICE

Akce k výročí 165 letům VŠB – TUO – krabicový model objektu ostravské Nové radnice v měřítku 1:6

Ostrava – Trojhalí Karolina, Česká republika »

Investor: VŠB – TU Ostrava,

Koordinace, podpora, financování: prof. Jaromír Gottvald (prorektor VŠB-TU Ostrava)

Iniciátor: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

typ: návrh a realizace

rok realizace: 2014

  • POPIS
  • CERTIFIKÁT
  • FOTO
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
POPIS

Rekordní model Nové radnice v Ostravě v měřítku 1:6 byl architektonickým zjednodušením symbolu města a byl postaven jako nosič informací o univerzitě v rámci oslav 165. výročí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Umístění stavby bylo na obou staveništích tradiční, vždy na podélnou osu vymezeného prostoru (parkoviště areálu VŠB a jižní polovina Dvojhalí). Celkové rozměry stavby: šířka 15,72 metrů, hloubka 9,25 metrů, výška až po vlajkový stožár 14,20 metrů.

Stavba modelu nové radnice byla realizována z bílých a hnědých kartonových krabic v základním prostorovém modulu 250 / 250 / 250 mm, s vnitřní svislou výztuží. Byly poskládány z plochých kartonových tabulí a spojovaných svislými papírovými křížovými trny (o třech délkách) v osách prvků vždy po 250 mm, a cca osmi kilometry průhledné lepicí pásky jen na vnitřních plochách stavby a v osách otvorů (jakoby v místech okenních rámů). Existovaly i snížené (čtvercové a naopak dlouhé) kartonové prvky již z výroby slepené = bez vnitřních výztuh a na poloviční výšku 125 mm, s obloukovými prvky (které byly použity i v rozích pod uložením střech s doplněnými vodorovnými kříži), celkem tak bylo použito 26 typů kartonových prvků. V některých místech (dle originálu posunutý vstupní portál o 50 mm) byly studenty řezány tyto křížové otvory v jiných místech svisle, v kritických bodech (pata střechy, nadpraží průchodů a čelního portálu, paty portálu) i vodorovně, ve spojených nosnících z více snížených dlouhých prvků jsou použity ploché děrované ocelové pásky nahoře a papírové trny, spojované 2 mm lanky.

Celkový počet krabicových prvků obdélníkového a trojúhelníkového průřezu (bez spojovacích trnů a obkladových žlutozelených kartonů) je 2 300 kusů. Všechny tyto prvky (kromě obloukových prvků portálů) byly vyrobeny studenty z plochých kartonových desek. Pokud bychom připočítali žlutozelené prvky opláštění, sochy a střešní díly různých rozměrů (bez cca 2200 spojovacích trnů), je počet prvků 2450. Celkový počet prvků byl však větší, neb bylo nutno znovu sestavit bílé prvky stavby, zničené deštěm na parkovišti v areálu VŠB po 12. září 2014. V hlavici věže jsou umístěny čtyři funkční osvětlené ciferníky z LED prvků s elektrickými hodinami a svítící ručičky se svazkem baterií.

Stavba tohoto typu a rozsahu dosud nebyla realizována a proto byla zapsána jako rekord České republiky – Největší kartonový model stavby dle reálné předlohy.

K modelu Nové radnice byl vypracován papírový model modelu v měřítku 1:50 – viz odkaz.

CERTIFIKÁT
FOTO
VIZUALIZACE
VÝKRESY