MUZEUM CHOMUTOV

Návrh interiéru a zahradního předprostoru muzea v Chomutově

Chomutov, Česká republika »

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí projektu: Ing. arch. Sandra Jüttnerová

Vypracoval: Ing. arch. David Juračka

Typ: architektonická studie interiéru

rok zadání: 2018

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • POSTERY
POPIS

Stávající stav muzea nevyhovuje požadavkům provozu, komfortu a po estetické stránce. V současné době se zde nachází (v rámci řešených částí) malý přednáškový sál, nefungující dílna a především sál krátkodobých výstav. Tyto provozy chce zadavatel zachovat a obnovit. Dalším problémem je nepřehledný nereprezentativní vstupní prostor a absence recepce s šatnou. Navíc situaci stěžuje, že se vstup společně s čelní stranou objektu nacházejí „v koutě“ celého historického komplexu, kde jen díky ukazatelům, lze najít muzeum.

Zahrada v předprostoru je neudržovaná a nevyužívaná. Výsledkem práce je návrh estetického a funkčního řešení zadaných částí. Mimo požadavky je řešena i zahrada, která se bude aktivně podílet na chodu vnitřního provozu. Je navrženo přímé napojení a rozšíření možných využívaných ploch sálu krátkodobých výstav a přednáškového sálu. Vzniká nový přímý přístup z protějšího nábřeží a návrh je celkově esteticky řešen pro přilákání lidí do tohoto místa.

VIZUALIZACE
VÝKRESY
POSTERY