OC SVINOV

Obchodní centrum Svinov

Ostrava, Česká republika »

Investor: SVINOV CENTRUM, a.s

Generální projektant: MS-projekce

typ: architektonická studie

rok zadání: 2019

stav: zpracovávání návrhu

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • SKICE
POPIS

Řešené území se nachází na slezské straně hranic historických zemí Koruny České – Slezska a Moravy. Kromě toho se zde dlouhodobě projevuje meadrování řek Odry a Opavy na jejich soutoku. Na císařské cestě z Opavy do Těšína se zde opakovaně obnovovaly hraniční mosty. Pozdější trasování železnic drah (Severní dráha Ferdinandova (1847), a paralelně se zastávkou před nádražím i tramvaje do Klimkovic (1911- 1977), daly vzniknout přednádražnímu prostoru. jako vstupu do tehdy samostatných obcí a navazujících městských komunikací pozdější tzv. Velké Ostravy (1941). Tento přednádraží prostor byl vždy budován jako jižní trasa od mostů přes řeku Odru a později paralelně se Severní dráhou Ferdinandovou. Jednotlivé objekty zde byly vícepodlažní ( 2- 4 patra) a měly městský charakter s obchodním parterem (provozovny, restaurace pana Šimka etc.).


Návrh vlastní stavby je kromě dopravního řešení silně ovlivněn sklonem území, resp. původního napojovaného „halucinogennního“ chodníku (cca 3 metry od mostu k nádraží), tvarem pozemků, které jsou k dispozici a průhledy z okolních prostor. Zvláště blízkost kruhového objektu garáží KOMA, průhled osou autobusového stanoviště a od východu pěším nástupem do eskalátorového podchodu ze severní hrany vlakových nástupišť a paralelního opavského nástupiště. Tvar pozemků, které jsou k dispozici a nutností zabývat se i střešní rovinou, viditelnou z nadhledu ze svinovských mostů. Proto musela být střední část ve všech verzích zúžená.

Propojovací šikmá prosklená chodba v patře (ve formě rychlíku) ihned klesá přes eskalátory do přízemí, rozdíl výšek klesajícího chodníku je vyrovnáván vnitřními rampami tak, aby vstupy v dilatačních polích a na koncích objektu byly srovnány. Rovněž jediná nákladová rampa, skrytá fasádními vraty z obvodových panelů jižní krátké fasády, je již v úrovni obchodních ploch střední části objektu OC Svinov.

Gradace hmot od nádraží směrem k mostu je podpořena poli firemních log na úrovni střechy. Fasádní plášť je v čelech a prostředním bloku prosklený odrazným sklem na celou výšku (bezatikové provedení), v krajních blocích je fasáda tvořena šedostříbrnými sendvičovými hliníkovými panely. Stejně jako skleněné plochy budou mít bezrámečkové provedení s decentním vnitřním uchycením, na úrovní chodníkového soklu předsazeny přes betonový základ. Opláštění i prosklené plochy mají výrazné svislé členění, vodorovné členění (pro zdůraznění výšky jinak přízemního objektu) je výškově odstupňováno (čím vyšší panel, tím menší výška). Dilatační pole kolem středního bloku jsou tvořeny kovovými rámy pro uložení technického vybavení budovy, aby nebyly rozházeny po střechách. Obvodový plášť těchto dvou dilatačních polí tvoří šedočerný pororošt, s plastovou šedočernou trapézovou deskou nad jednotlivými zařízeními v exteriéru.


V interiéru se navrhují lité průmyslové podlahy v šedém provedení včetně ramp (a tvarovaných soklíků u pevných stěn), obvodové sendvičové svislé panely nebudou mít sádrokartonové vnitřní imitace (omítek na zdivu či dřevěných a jiných materiálů). Rovněž nosné železobetonové sloupy a ocelové příhradové nosníky (nesoucí trapézové plechy), které budou půdorysně osazeny vějířovitě, by měly mít toto neutrální barevné provedení. Rytmus svislého členění příhradových nosníků však bude zkoordinován s vodorovnými viditelnými rozvody (svislá táhla a vedení v místě styčníků). Pod nimi budou, bez zavěšených podhledů, ve větší hustotě (odstínění rozvodů nad nimi) bílými osvětlovacími LED koulemi ve společných prostorách a průchozí společné jídelně. Toto barevně neutrální provedení a dostatečné osvětlení by mělo přinést orientací návštěvníků a větší účinnost pro použití barevných log i reklam jednotlivých firem. Jiné barevné provedení se předpokládá jen při použití přírodních materiálů v interieru (cihla, dřevo, nerez, vegetace) a v rámci interierů jednotlivých uživatelů.

VIZUALIZACE
VÝKRESY
SKICE