PAMÁTNÍK VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Veřejná soutěž na památník v Parku Československých letců

Ostrava, Česká republika »

Zadavatel: MAPPA

typ: architektonická studie

rok zadání: 2019

  • POPIS
  • VIZUALIZACE a SKICE
  • VÝKRESY
POPIS

Ulice 30. dubna na ose Nové radnice (od 1893 Clementsgasse, 1922 Boleslava Pecky, 1939–1945 Adolf Hitler Straße) otevírá mezi blokovou zástavbou na severní hraně prostor, zvaný od roku 1999 Park československých letců (od 1950 sad Míru, 1977–1990 sad Dzeržinského).

Původní památník letcům 1. československé smíšené letecké divise (arch. Radúz Rozhon –1960) byl po přemístění hlavní části – letadla Il-10/ Avia B–33 (trupové označení DD-39, se znakem města Ostravy před kabinou) v roce 1994 do Prahy-Kbel a 1998 na výměnu do Francie, zrušen. Na místě torza pylonu, východně od chodníku k ul. Gregorova, je dnes pod stromy umístěn jen černý kámen s odkazem na aktivitu letecké divize v letech 1944-1945.

Pro důstojnou připomínku našich padlých veteránů, bývalých a budoucích válek, je potřeba vytvořit i důstojné místo. Pro jejich kamarády či pozůstalé při oficiálních aktech, a pro pochopení běžnými návštěvníky parku a mladými z blízkých škol všech stupňů. Kromě obecné neideologické symboliky by měl mít i jasnou a odolnou formu, se soudobými informačními odkazy (QR-kód) na postupně přidávané osoby i události.

Navrhovaný památník odkazuje na znaky a symboly, spojované s narozením, životem i smrtí vojáka při válečném konfliktu a vzpomínkami (či pro některé duší), které jsou trvalé. Spirála ze tří bezešvých nerezových trubek 159 mm (možno dle rozpoložení přítomných vnímat i jako vznik života-šroubovici DNA, vzlet, odkaz na památník z roku 1960, vír války, cestu do věčnosti, …) je vetknuta v základovém železobetonovém bloku na osu spár mezi třemi žulovými deskami (černá, šedá, šedobílá) dle tradičního kruhového označení naší armádní techniky od vzniku republiky. Ve zbývajících délkách spár jsou jako dilatace umístěny vodotěsné trubice s dálkově ovládaným 12 V RGB-LED osvětlením pro slavnostní příležitosti. Na hraně žulové desky je umístěn QR-kód s odkazem na další informace o osobách i událostech, které tak mohou být aktualizovány, a kvůli kterým má být památník vztyčen.

Ve středu vodorovného žulového armádního znaku, a na myšlené ose svislé nerezové spirály, je na tříramenném půdorysu (tj. obdobně viditelném ze všech okolních míst) umístěn skleněný meč (či, v návaznosti na obdobné odkazy spirály: postava s rozepnutýma rukama, letadlo, kříž, sextant, …) z několika vrstev lepeného tvrzeného skla, který zrcadlí život kolem něj či světlo pod ním.

VIZUALIZACE a SKICE
VÝKRESY