KOSÁRNA KARLOVICE

Národní kulturní památka KOSÁRNA KARLOVICE

792 23 Karlovice ve Slezsku čp. 146 »

Investor: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

typ: papírová stavebnice modelu

rok zadání: 2015

  • POPIS
  • STÁVAJÍCÍ FOTO
  • VÝKRESY
POPIS

Podle datace na kabřinci byl objekt postaven v roce 1600. V průběhu doby trvání hamrů (1645-1725) patřil objekt ke stavu knížecí Horní hamerní hutě. Po zrušení železáren objekt koupil a zvětšil kosař Jan Michal Hartel, který zde vyráběl i drát a nářadí. Rodině Hartlů s menšími přestávkami patřil až do roku 1812 do prodeje kosárny manželu poslední Hartlové Marie Josefy revírníku ŘNR Janu Heinrichovi. Již tehdy byl rozdělen místní komunikací. V roce 1845 byla kosárna prevedena do vlastnictví Josefě Langrové, majitelce sousedního mlýna. Celý areál se skládal ze zděného objektu kosárny s hrázděnou obytnou částí v patrech, kovárny proměněné ve výrobnu kolejnic, stájí, stodoly a špýcharu, zděného chléva a kapličky. V roce 1890 byla kosárna obývána nájemci – třemi rodinami (koláře, pomocného zedníka a punčocháře) a vyrábělo se zde kovářské a hutnické zboží. V roce 1898 přešel areál do rukou mlynáře Antona Franka, který ji také pronajímal (v roce 1921 zde bydlely rodiny koláře, dělníka na pile a kočího). Místo kovárny stála pila a v roce 1935 byl postaven nový zděný strojní mlýn na druhém břehu mlýnského potoka. Rodina Frankových vlastnila kosárnu až do roku 1945, kdy byla přidělena Josefu a Jarmile Pelánovým. V roce 1974 areál zakoupilo Okresní vlastivědné muzeum v Bruntále pro rekreaci, ale jeho mimořádné stavební a památkové hodnoty mu předurčili úlohu muzea. Dnes je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Muzea v Bruntále a prezentuje se jako muzeum venkovského bydlení a lesnictví.

Objekt bývalé kosárny v Karlovicích je z hlediska architektury tvarově i dispozičně ojedinělý. Jedná se o jediný zachovaný objekt tohoto typu architektury. Z původních budov v areálu se dochoval ještě zděný chlév a ke špýcharu byla přistavena velká sloupová stodola.

Expozice bydlení je rekonstrukcí domácnosti lesníka včetně kuchyně, pracovny a výměnku, vybavená mobiliářem z 1. poloviny 20. století.

Expozice lesnictví představuje všechny lesnické činnosti (pěstování, ochrana a využití lesa) od minulosti do současnosti.

Expozice zemědělského nářadí a náčiní ve stodole představuje zemědělské pracovní činnosti spojené se životem na vesnici na počátku 20. století.

Expozice chléva Stálá výstava dřevorytů Rudolfa T amma (1908-1943) Místní rodák a učitel, který ve výrazném jazyce grafiky zachytil život a zejména architekturu obce Karlovice a jejich okolí.

STÁVAJÍCÍ FOTO
VÝKRESY