PVILLA

Návrh stavby (studie) stávajícího rodinného domu na ulici Pustkovecká 7

Ostrava, Česká republika »

Investor: Soukromá osoba

typ: architektonická studie

rok zadání: 2021

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • STÁVAJÍCÍ STAV
  • MODEL 3D TISK
  • #Variantní řešení
POPIS

STÁVAJÍCÍ STAV

Jak vyplývá z předchozích rozborů a dokumentace současného stavu ze září 2021 je objekt v technicky špatném stavu. Zvláště zvýšený suterén trpí vlhkostí a poruchami stropních konstrukcí) suterénu (keramické tvarovky v ocelových nosnících na velký rozpon. V patrech jsou narušena podélnými trhlinami komínová tělesa, částečně i vlivem dlouhodobého nevyužívání a údržby. Trhliny se vyskytují i uprostřed parapetů okenních otvorů a na kontaktních plochách přístavby nástupního objektu z jižní zahradní strany. Trhliny v konstrukcích patra a podkroví se dle sond jeví jako stabilizované, v přidaných obkladových materiálech i vlivem degradace materiálu.

NOVÝ STAV

Koncepce rekonstrukce objektu se odvíjela ze zjištěných skutečností při přesném geodetickém zaměření, např. že výška upravené komunikace dosáhla přesně úrovně přízemí (1.NP). Protože v umístění stávajících okenních otvorů, zvláště na jižní fasádě, nebylo možno najít jasný kompoziční záměr, autoři se nejprve věnovali rozboru důležitých vnitřních prostor.

Při dodržení přání investora je prezentovaný tak patrný částečně nalezený a částečně vnesený, kompoziční řád, používaný u funkcionalistických staveb, tj. především pásová okna a proporce ve Zlatém řezu, osy a gradace. Dobový princip je patrný v zastřešení, proskleného střešního objektu nad schodištěm, použití kulatých (nautických) otvorů i šnekové tvarování terasy a nástupního schodiště ze zahrady.

Stejně tak se podařilo najít, vlastně nezávisle i samotnými investory, oboustranně přijatelný zelený odstín výplní otvorů a použití popínavé zeleně i využití stodoly s cihlovými pilíři, které na stavbě odkazují i ostění oken či střešní čtvrtkruhová stěna herny s umístěním hobby artefaktů (LEGO-vláčky manžela, flétny manželky) na horní terase 2.NP (a také autorské logo – odkazující se na použité tvary i příjmení investorů).

VIZUALIZACE
VÝKRESY
STÁVAJÍCÍ STAV
MODEL 3D TISK
#Variantní řešení