SPOLEČENSKÝ ŘÁDOVÝ ODZNAK

Zadavatel: Řád svatého Huberta

Autor: Ing. arch. Igor H. Krčmář

Výroba: fa. Wehl Ostrava 2015

  • POPIS
  • PŮVODNÍ ODZNAK
  • NÁVRH A PROTOTYP
POPIS

Pozlacený ovál (v 16 mm), nesignovaný – obdrží každý postulant spolu s  příslušnými podklady k prostudování. Bude jej nosit místo odznaků ve smyslu § 3 do doby přijetí za člena.společenský řádový odznak (ovál pozlacený 16 mm, s reliéfem Obrácení sv. Huberta, bez signatury), jen jako připomínku těm znalým, „by každý bratra svého poznal“.

Členové ŘsH v civilním oděvu jej budou mít na levé klopě kabátu i mysliveckého Hubertusu či saka civilního obleku / horní polovině šatů a nad stužkami u slavnostní (večerní) uniformy příslušníků státních služeb. Proto je upevněn šroubem pozlacený a nesignovaný. Na loveckém oděvu či myslivecké uniformě se však nosí předchozí „polní“ odznak s řádovým číslem

PŮVODNÍ ODZNAK
NÁVRH A PROTOTYP