REKONSTRUKCE ZÁMKU ROPICE

Zámek Ropice – Obnova stavebních struktur bez využití místností

Ropice 1, 739 61 Ropice »

Investor: Gabriela Celesta s.r.o.

Autor: Ing. arch. Igor Krčmář, Ing. arch. Jan Zavadil

typ: projektová dokumentace

rok zadání: 2013

  • POPIS
  • PŮVODNÍ STAV
  • VÝKRESY
  • NOVÝ STAV
POPIS

Památkově chráněný objekt renesančního zámku Ropice čp.1 s areálem. Moravskoslezský kraj, (dříve okres Karviná/Frýdek-Místek), k. ú. Ropice, parc. č. 88/1, st. Stavba zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstřík. číslem 38983/8- 699. Záměr obnovy památky – stavební obnova zámku bez využití prostor by měla umožnit záchranu objektu v havarijním stavu.

Areál zámku Ropice čp. 1 je připomínán od 15. století, kdy byla ve vsi postavena tvrz, která byla na poč. 18. století přestavěna na barokní zámek. Roku 1810 nechal majitel statku baron Karel Cselesta zámek přestavět v klasicistním stylu a v této podobě se udržel v podstatě do dnešní doby. Současně byl zřízen park. Zámek je jednopatrový a má obdélníkový půdorys.

Na zadní straně do dvora bylo přistavěno stejně vysoké křídlo, určené pro služebnictvo. Fasáda hlavní poschoďové budovy je na čelní straně členěna řadou pilastrů na soklech, které jsou zakončeny bohatě zdobenými hlavicemi. Bohatou ornamentální výzdobu mají též okenní šambrány přízemí i prvního patra. Areál zámku dále doplňuje – dům čp. 151 – pozdně barokní architektura z přelomu 18. a 19. století, nedílná architektonická i historická součást areálu zámku.

Sýpka – architektura z počátku 19. století a hospodářské stavení – drobná architektura z přelomu 18. a 19. století, tvořící protějšek zámku přes dvůr, s fasádou pojednou ve zjednodušené formě jako fasáda zámecké budovy.

PŮVODNÍ STAV
VÝKRESY
NOVÝ STAV