Igor H. Krčmář a bratři Ondřej a David Juračkovi

POČÁTKY

Byl jednou jeden ARCHITEKT-učitel a dva jeho studenti architektury, kteří se rozhodli jít stejnou Cestou. Společně se poprvé setkali při realizaci rekordního kartónového modelu Nové radnice v Ostravě k 165. výročí Vysoké školy báňské v roce 2014, aby o 7 let později sestavili skupinu KJJ – ARCHITEKTI. Cílem tohoto teamu je projektovat stavby s maximální pečlivostí, s ohleduplným přístupem k povaze dané stavby a jejímu okolí. Od prvních skic pracují ve 3D provedení všech výstupů a koordinují návrh s okolní zástavbou, nebojí se dělat pro optimalizaci záměru více verzí či animaci stavby i okolí. Nebrání se menším zadáním, jako památník válečných veteránů či rodinné domy a statky. Jejich zájmy jsou širší a i osobou nejstaršího člena teamu se tak dlouhodobě věnují územím  a stavbám, které jsou nemovitými kulturními památkami, společně například na hradě Sovinci nebo zámku Rychvald. Cílem práce je navázání na okolní prostředí, v nedávné době prokázaném při návrhu větších objektů, jako je Obchodní centrum Svinov nebo Polyfunkční dům Křižovatka v centru města Ostravy …

KONTAKTY

info@kjj-architekti.cz


Ing. arch. Igor H. Krčmář

igor.krcmar@kjj-architekti.cz

autorizovaný architekt

IČ: 134 39 936

Ing. arch. Ondřej Juračka, Ph.D.

Ing. arch. David Juračka