Igor H. Krčmář

  • AUTOR
  • MYSLIVOST
  • FILMOGRAFIE
AUTOR

Narodil se, jako jeho předkové, v Novém Jičíně. Po absolvování stavební průmyslovky pracoval v OKD Báňských projektech, Útvaru hlavního architekta, Národním památkovém ústavu a dosud působí a publikuje na katedře architektury Fakulty stavební VŠB – technické univerzity v Ostravě. Přednáší předměty Dějiny stavitelství a architektury, Obnova a ochrana historických památek, Legislativa pro architekty, vede Ateliery a bakalářské práce, realizuje a publikuje na téma obnovy památek a zvláště dřevostaveb.

Jako autorizovaný architekt navrhl vlastní dům na Slezské Ostravě, dům a bazén se saunou a skleníkem pro sestru v Mnichově, městské domy v Ostravě, Bílovci a Štramberku, pivní lázně, obnovu zámků od Ropice po Rychvald, vodní tvrz Velká Polom, či hosp. zázemí areálu Karlovice. kromě posledních velkých akcí – centrum Křižovatka a Obchodní centrum Svinov v Ostravě, zpracovává atypická a propracovaná zadání, s dotažením řešení do detailů dle konkrétních či odkrytých stavů, i těsně před realizací na kontrolních dnech. Poslední dobou se věnuje obnově hradu Sovinec a malým pracím v kovu – lehký stůl z hlavy řadového motoru BMW nebo odznaky a kančí kopí pro Řád svatého Huberta …

MYSLIVOST
FILMOGRAFIE